Szkoła wspólpracy

rodzina 3+
wrzesień 2021
NPWtŚrCzPtS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 312413
Dzisiaj: 48
On-line: 1


ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE


Koło plastyczne dla dzieci młodszych
Zajęcia mają na celu rozwój wyobraźni plastycznej, dzięki czemu dzieci mają możliwość nabywania nowych możliwości, dają upust swojej kreatywności, rozwijają talent manualny oraz wyrażają emocje dzięki twórczemu działaniu.

Koło informatyczne z elementami robotyki

Zajęcia mają na celu wprowadzić dzieci w świat technologii komunikacyjno - informatycznych oraz zapoznać się z elementami robotyki. Podczas zajęć dzieci przygotowują się do programowania blokowego robotów. Pracują n robotach edukacyjnych DOC oraz OZOBOT. Zajęcia przynoszą przedszkolakom wiele radości.


Zajęcia sportowe

Celem zajęć jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała. W procesie dochodzenia do zamierzonego celu u dzieci     w wieku przedszkolnym najważniejsze jest stosowanie metod aktywizujących, dziecko powinno być aktywne i twórcze.

Koło kulinarne


Poprzez takie warsztaty staramy się już od najmłodszych lat zaczszepiać w dzieciach chęć zdobywania nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku. W trakcie zajęć przedszkolaki będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać zasady prawidłowego odżywiania się. Ogromną radość przyniesie samodzielne przygotowanie posiłków, a najlepszym zakończeniem zajęć będzie degustacja stworzonych potraw.
Mali odkrywcy- zajęcia chemiczno- fizyczno -przyrodnicze

Założeniem koła jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. I chociaż niektóre doświadczenia wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody oraz techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. 


Koło językowe dla dzieci młodszych

Przygoda z językiem angielskim rozpoczyna się już od najmłodszych lat. 

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych pozwalają  odkrywać świat w inny sposób – za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które zaowocuje chęcią dalszej nauki. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci, gier i zabaw, muzyki , plastyki oraz ruchu sprawiają, że dzieci chętnie uczą się języka obcego.


Koło wokalno - taneczne

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest ruch przy muzyce. Słuchanie i przeżywanie muzyki w wielu aspektach łączy się z aktywnością ruchową. Ruch jest naturalną dziecięcą potrzebą, która towarzyszy wszystkim zabawom najmłodszych. Ruch przy muzyce jest nie tylko bardzo ważnym środkiem kształcenia dyspozycji muzycznych, lecz także wpływa w zasadniczy sposób na ogólny rozwój dzieci. Program przeznaczony jest do nauczania tańców ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i ze śpiewem. 
Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań. Efektem tych działań jest prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych oraz udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych, organizowanych na terenie miasta i poza nim. Dobór treści programowych dostosowany jest do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia w zakresie motoryki małej oraz w percepcji wzrokowo- słuchowej. Zajęcia te mają charakter specjalistyczny, prowadzone są na podstawie Programu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, którego celem jest:
  - Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozwijające logiczne myślenie, wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.
  - Stosowanie ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokowo- słuchową.
  - Usprawnianie motoryki małej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
ZAJĘCIA
ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Koło matematyczne

Celem zajęć jest stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych dziecka poprzez zabawę, rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej , rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania umiejętności w codziennym życiu.Koło plastyczne dla dzieci starszych

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny,stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Mając na uwadze powyższe wartości, opracowany program koła plastycznego pozwala dzieciom poszerzać wiedzę, rozwijać i doskonalić sprawności językowe, czynności słuchania, myślenie twórcze, dedukcyjne oraz koordynację wzrokowo - ruchową, tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas poprzez zabawy zarówno formą jak i barwą.
 Dzieci uczęszczające na zajęcia koła plastycznego prezentują swoje prace w ramach konkursów o zasięgu nie tylko wewnątrzprzedszkolnym i międzyprzedszkolnym, ale także ogólnopolskim.Koło językowe dla dzieci starszych

Zajęcia skierowane do dzieci wykazujących szczególne umiejętności językowe, pogłębienie przygody z językiem angielskim w przyjemnej formie zabaw i ciekawych gier.

Celem prowadzonych zajęć, oprócz nauki języka, jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania zdobywaniem wiedzy, wyrobienie w nich umiejętności zapamiętywania  oraz rozwijanie sprawności komunikacji.
 

 

 Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_