Szkoła wspólpracy

rodzina 3+
grudzień 2019
NPWtŚrCzPtS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 187013
Dzisiaj: 16
On-line: 1


ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE


Koło plastyczne dla dzieci młodszych
Zajęcia mają na celu rozwój wyobraźni plastycznej, dzięki czemu dzieci mają możliwość nabywania nowych możliwości, dają upust swojej kreatywności, rozwijają talent manualny oraz wyrażają emocje dzięki twórczemu działaniu.

Warsztaty kulinarne


Nauka poprzez zabawę i wspólne gotowanie to najlepszy sposób aby zapoznać dzieci z wartościowymi produktami oraz zachęcić do ich spożywania. Aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu potraw daje poczucie samodzielności. To fascynująca podróż do świata zapachów, smaków i kolorów. Warsztaty kulinarne mają na celu nauczyć dzieci czerpania przyjemności ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz nauczyć, że to, co jest zdrowe może też pięknie wyglądać.


Warsztaty florystyczne

Jesteśmy grupą przedszkolaków , których łączy wspólna pasja- rośliny ozdobne. Tworzymy na zajęciach kompozycje florystyczne, poznajemy rośliny i techniki. Miło i twórczo spędzamy czas, mamy możliwość wyboru tematyki zajęć. Naszym największym przedsięwzięciem był pokaz florystyczny -bukiety jesienne  z naturalnych okazów jak również  stroiki  bożonarodzeniowe .Dzieci bardzo lubią naturę. Kwiaty i inne zielone rośliny dobrze wpływają na ich rozwój. Na zajęciach dowiadują  się jak rozpoznać i pielęgnować kwiaty. Bardzo chętnie przygotowują swoje pierwsze kompozycje. Zajęcia są dostosowane do wieku dzieci. Wielu wrażeń dostarczyła wycieczka zorganizowana do kwiaciarni oraz powrót z pięknym bukietem żywych kwiatów. Tematyka warsztatów dowolna, oczywiście wpisana w kalendarz świąt i pór roku.


Warsztaty medyczne


Poprzez takie warsztaty staramy się już od najmłodszych lat zaczszepiać w dzieciach chęć niesienia pierwszej pomocy. Dziecko dowie się między innymi: jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu, będzie potrafiło wezwać pomoc, opatrywać lekkie ranki oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Celem warsztatów medycznych jest: zainteresowanie naukami medycznymi, promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, przekazywanie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego a w szczególności zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Mali odkrywcy- zajęcia chemiczno- fizyczno -przyrodnicze

Założeniem koła jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. I chociaż niektóre doświadczenia wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody oraz techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. 


Koło językowe dla dzieci młodszych

Przygoda z językiem angielskim rozpoczyna się już od najmłodszych lat. 

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych pozwalają  odkrywać świat w inny sposób – za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które zaowocuje chęcią dalszej nauki. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci, gier i zabaw, muzyki , plastyki oraz ruchu sprawiają, że dzieci chętnie uczą się języka obcego.


Przedszkolak w krainie tańca

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest ruch przy muzyce. Słuchanie i przeżywanie muzyki w wielu aspektach łączy się z aktywnością ruchową. Ruch jest naturalną dziecięcą potrzebą, która towarzyszy wszystkim zabawom najmłodszych. Ruch przy muzyce jest nie tylko bardzo ważnym środkiem kształcenia dyspozycji muzycznych, lecz także wpływa w zasadniczy sposób na ogólny rozwój dzieci. Program przeznaczony jest do nauczania tańców ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i ze śpiewem. 
Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań. Efektem tych działań jest prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych oraz udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych, organizowanych na terenie miasta i poza nim. Dobór treści programowych dostosowany jest do możliwości,potrzeb i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia w zakresie motoryki małej oraz w percepcji wzrokowo- słuchowej. Zajęcia te mają charakter specjalistyczny, prowadzone są na podstawie Programu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, którego celem jest:
  - Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozwijające logiczne myślenie, wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.
  - Stosowanie ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokowo- słuchową.
  - Usprawnianie motoryki małej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
ZAJĘCIA
ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

Koło czytelnicze

Przeznaczone dla dzieci 6-letnich. Zajęcia mają na celu doskonalenie techniki czytania.

Koło plastyczne dla dzieci starszych

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny,stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Mając na uwadze powyższe wartości, opracowany program koła plastycznego pozwala dzieciom poszerzać wiedzę, rozwijać i doskonalić sprawności językowe, czynności słuchania, myślenie twórcze, dedukcyjne oraz koordynację wzrokowo - ruchową, tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas poprzez zabawy zarówno formą jak i barwą.
 Dzieci uczęszczające na zajęcia koła plastycznego prezentują swoje prace w ramach konkursów o zasięgu nie tylko wewnątrzprzedszkolnym i międzyprzedszkolnym, ale także ogólnopolskim.Koło językowe dla dzieci starszych

Zajęcia skierowane do dzieci wykazujących szczególne umiejętności językowe, pogłębienie przygody z językiem angielskim w przyjemnej formie zabaw i ciekawych gier.

Celem prowadzonych zajęć, oprócz nauki języka, jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania zdobywaniem wiedzy, wyrobienie w nich umiejętności zapamiętywania  oraz rozwijanie sprawności komunikacji.
 

 

 Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_