Szkoła wspólpracy

luty 2018
NPWtŚrCzPtS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 123527
Dzisiaj: 37
On-line: 12


ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia w zakresie motoryki małej oraz w percepcji wzrokowo- słuchowej. Zajęcia te mają charakter specjalistyczny, prowadzone są na podstawie Programu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, którego celem jest:
  - Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozwijające logiczne myślenie, wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.
  - Stosowanie ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokowo- słuchową.
  - Usprawnianie motoryki małej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.Warsztaty kulinarne


Nauka poprzez zabawę i wspólne gotowanie to najlepszy sposób aby zapoznać dzieci z wartościowymi produktami oraz zachęcić do ich spożywania. Aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu potraw daje poczucie samodzielności. To fascynująca podróż do świata zapachów, smaków i kolorów. Warsztaty kulinarne mają na celu nauczyć dzieci czerpania przyjemności ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz nauczyć, że to, co jest zdrowe może też pięknie wyglądać.Przedszkolak w krainie tańca

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest ruch przy muzyce. Słuchanie i przeżywanie muzyki w wielu aspektach łączy się z aktywnością ruchową. Ruch jest naturalną dziecięcą potrzebą, która towarzyszy wszystkim zabawom najmłodszych. Ruch przy muzyce jest nie tylko bardzo ważnym środkiem kształcenia dyspozycji muzycznych, lecz także wpływa w zasadniczy sposób na ogólny rozwój dzieci. Program przeznaczony jest do nauczania tańców ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i ze śpiewem. 
Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań. Efektem tych działań jest prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych oraz udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych, organizowanych na terenie miasta i poza nim. Dobór treści programowych dostosowany jest do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.


Chór "Wesołe Nutki"

Chór Wesołe Nutki powstał kilka lat temu z myślą o potrzebach naszego przedszkola, które zgodnie ze swoją misją jest placówką o profilu artystyczno- przyrodniczym. Program chóru uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci 5-6 letnich.
Głównym celem programu chóru Wesołe Nutki jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez: 

  • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
  • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka: muzyka;
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie;
  • dostarczanie dzieciom radości płynącej z kontaktu z muzyką;
  • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.

Koło plastyczne 

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Mając na uwadze powyższe wartości, opracowany program koła plastycznego pozwala dzieciom poszerzać wiedzę, rozwijać i doskonalić sprawności językowe, czynności słuchania, myślenie twórcze, dedukcyjne oraz koordynację wzrokowo - ruchową, tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas poprzez zabawy zarówno formą jak i barwą.
W placówce funkcjonują zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci młodszych 3 - 4 letnich oraz starszych 5 - 6 letnich. Dzieci uczęszczające na zajęcia koła plastycznego prezentują swoje prace w ramach konkursów o zasięgu nie tylko wewnątrzprzedszkolnym i międzyprzedszkolnym, ale także ogólnopolskim.Warsztaty medyczne


Poprzez takie warsztaty staramy się już od najmłodszych lat zaczszepiać w dzieciach chęć niesienia pierwszej pomocy. Dziecko dowie się między innymi: jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu, będzie potrafiło wezwać pomoc, opatrywać lekkie ranki oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Celem warsztatów medycznych jest: zainteresowanie naukami medycznymi, promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, przekazywanie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego a w szczególności zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejMali odkrywcy- zajęcia chemiczno- fizyczno -przyrodnicze

Założeniem koła jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. I chociaż niektóre doświadczenia wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody oraz techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. 
Warsztaty florystyczne

Jesteśmy grupą przedszkolaków , których łączy wspólna pasja- rośliny ozdobne. Tworzymy na zajęciach kompozycje florystyczne, poznajemy rośliny i techniki. Miło i twórczo spędzamy czas, mamy możliwość wyboru tematyki zajęć. Naszym największym przedsięwzięciem był pokaz florystyczny -bukiety jesienne  z naturalnych okazów jak również  stroiki  bożonarodzeniowe .Dzieci bardzo lubią naturę. Kwiaty i inne zielone rośliny dobrze wpływają na ich rozwój. Na zajęciach dowiadują  się jak rozpoznać i pielęgnować kwiaty. Bardzo chętnie przygotowują swoje pierwsze kompozycje. Zajęcia są dostosowane do wieku dzieci. Wielu wrażeń dostarczyła wycieczka zorganizowana do kwiaciarni ora powrót z pięknym bukietem żywych kwiatów. Tematyka warsztatów dowolna, oczywiście wpisana w kalendarz świąt i pór roku.Koło językowe

Przygoda z językiem angielskim rozpoczyna się już od najmłodszych lat. 

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych pozwalają  odkrywać świat w inny sposób – za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które zaowocuje chęcią dalszej nauki. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci, gier i zabaw, muzyki , plastyki oraz ruchu sprawiają, że dzieci chętnie uczą się języka obcego.

Celem prowadzonych zajęć, oprócz nauki języka, jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania zdobywaniem wiedzy, wyrobienie w nich umiejętności zapamiętywania  oraz rozwijanie sprawności komunikacji.

 

 Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_