Szkoła wspólpracy

grudzień 2017
NPWtŚrCzPtS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 113561
Dzisiaj: 27
On-line: 18


ZAJĘCIA DODATKOWE

Przedszkolne Koło Sportowe "Mały sportowiec"

Głównym założeniem koła jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wspieranie zainteresowań motorycznych dzieci. Podczas zajęć przedszkolaki rozwijają swoją szybkość, zręczność, siłę i moc. Uczą się również zasad współdziałania, współpracy w zespole, rywalizacji w ramach zasady fair - play, umiejętnego relaksowania się po wysiłku, poznają i nabywają umiejętności ruchowe umożliwiające udział w zabawach i grach zespołowych, rekreacyjnych oraz lekkoatletycznych, kształtują pozytywne cechy charakteru.

Koło "Mały turysta"

Celem głównym koła jest zdobywanie przez dzieci podstaw przynależności do swojego kraju i narodu oraz rozwijanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem poprzez poznanie zabytków, urokliwych i ciekawych zakątków miasta i okolic, spotkania z ciekawymi ludźmi tworzącymi historię regionu. Dzieci uczestniczą w wycieczkach pieszych, autokarowych oraz w imprezach na orientację, a także zdobywają przeznaczone dla najmłodszych odznaki turystyczne . Koło turystyczno-krajoznawcze zrzeszające dzieci w wieku przedszkolnym jest pierwszą tego typu inicjatywą w Ostrowcu Świętokrzyskim działającą pod auspicjami PTTK.

Koło teatralne

Program koła teatralnego powstał z myślą o potrzebach Przedszkola Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, które zgodnie ze swoją misją jest placówką o profilu ekologiczno - artystycznym. Zajęcia koła teatralnego realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań jako dodatkowa forma zajęć wspierających uzdolnienia teatralne dziecka.
Realizacja założeń i celi programu koła teatralnego ma wpływ na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Poprzez dostarczanie wychowankom rozmaitych bodźców, ćwiczeniu poddana zostaje pamięć, mowa i myślenie, rozwija się i doskonali sprawność analizatorów. Stosowanie wielu form pracy i technik sprzyja pobudzaniu zmysłów, rozwijaniu fantazji i wyobraźni. Jednocześnie wyzwalane są emocje i uczucia dziecka, które znajdują swój wyraz w jego aktywności twórczej. Zajęcia koła teatralnego są doskonałą okazją do ujawniania i rozwijania potrzeb i zdolności artystycznych dziecka. Są też doskonałą terapią pedagogiczną zaspokajającą podstawowe potrzeby psychofizyczne.
W naszej placówce zajęcia teatralne prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci młodszych 3 - 4 letnich oraz starszych 5 - 6 letnich. Dzieci uczęszczające na zajęcia koła teatralnego prezentują swoje umiejętności podczas uroczystości i imprez przedszkolnych oraz biorąc udział w konkursach i przeglądach teatralnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim

Przedszkolak w krainie tańca

Podstawową formą aktywności muzycznej dziecka jest ruch przy muzyce. Słuchanie i przeżywanie muzyki w wielu aspektach łączy się z aktywnością ruchową. Ruch jest naturalną dziecięcą potrzebą, która towarzyszy wszystkim zabawom najmłodszych. Ruch przy muzyce jest nie tylko bardzo ważnym środkiem kształcenia dyspozycji muzycznych, lecz także wpływa w zasadniczy sposób na ogólny rozwój dzieci. Program przeznaczony jest do nauczania tańców ludowych i narodowych oraz zabaw przy muzyce i ze śpiewem.
Zajęcia taneczne realizowane są cyklicznie raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań. Dobór treści programowych dostosowany jest do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.

Koło tańca współczesnego "W świecie tańca"

Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach koła zainteresowań. Zajęcia taneczne mają na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy, tworzenie różnorodnych form tanecznych we własnym układzie choreograficznym oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Efektem tych działań jest prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych oraz udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych, organizowanych na terenie miasta i poza nim.

Chór "Wesołe Nutki"

Chór Wesołe Nutki powstał kilka lat temu z myślą o potrzebach naszego przedszkola, które zgodnie ze swoją misją jest placówką o profilu artystyczno- przyrodniczym. Program chóru uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci 5-6 letnich.
Głównym celem programu chóru Wesołe Nutki jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez:

 

  • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
  • eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka: muzyka;
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie;
  • dostarczanie dzieciom radości płynącej z kontaktu z muzyką;
  • kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.

Koło plastyczne z elementami orgiami

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza także rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole.
Mając na uwadze powyższe wartości, opracowany program koła plastycznego pozwala dzieciom poszerzać wiedzę, rozwijać i doskonalić sprawności językowe, czynności słuchania, myślenie twórcze, dedukcyjne oraz koordynację wzrokowo - ruchową, tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas poprzez zabawy zarówno formą jak i barwą.
W placówce funkcjonują zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci młodszych 3 - 4 letnich oraz starszych 5 - 6 letnich. Dzieci uczęszczające na zajęcia koła plastycznego prezentują swoje prace w ramach konkursów o zasięgu nie tylko wewnątrzprzedszkolnym i międzyprzedszkolnym, ale także ogólnopolskim.

Koło techniczne

Zajęcia techniczne posiadają walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko, rękę, wyrabiają smak estetyczny, uczą wytrwałości. Głównym celem koła jest rozwijanie zdolności technicznych. W czasie zajęć dzieci rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość. Dodatkową cechą zajęć jest poznanie właściwości i zastosowań przetwarzanych materiałów a także rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez wykorzystanie materiałów już niepotrzebnych

Mali odkrywcy

Założeniem koła jest wzbudzanie w dzieciach ciekawości świata przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych. Na zajęciach dzieci uczestniczą w prostych eksperymentach i zabawach badawczych. I chociaż niektóre doświadczenia wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody oraz techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Ćwiczenia korekcyjne

Ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są w celu wyrobienia nawyku prawidłowej postawy, prostego siedzenia, prawidłowego stawiania stóp podczas chodzenia i biegania. Najistotniejsze jest jednak to, aby poprzez ćwiczenia zapobiegawczo nie dopuścić do zaistnienia różnych wad rozwojowych stóp i kręgosłupa, które powstają w wyniku nieprawidłowych nawyków dnia codziennego. Ważnym elementem jest także korekcja i zastopowanie wad już istniejących poprzez wzmocnienie siły odpowiednich grup mięśniowych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia w zakresie motoryki małej oraz w percepcji wzrokowo- słuchowej. Zajęcia te mają charakter specjalistyczny, prowadzone są na podstawie Programu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, którego celem jest:
  - Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonalących pamięć, umiejętność koncentracji uwagi, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozwijające logiczne myślenie, wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych.
  - Stosowanie ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokowo- słuchową.
  - Usprawnianie motoryki małej.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie prawidłowego funkcjonowania aparatu artykulacyjnego; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_