Szkoła wspólpracy

rodzina 3+
wrzesień 2021
NPWtŚrCzPtS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Panel administracyjny
Logowanie

Login:
Hasło:
Odwiedziny
Ogółem: 312421
Dzisiaj: 49
On-line: 6


 

OFERTA


Oferta edukacyjna

Programy realizowane w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym


Innowacja pedagogiczna dla dzieci 3 -6 letnich ,,Ziemia, powietrze, woda czyli przedszkolak w słonecznym kręgu żywiołów"


      Jakość nauczania i wychowania dziecka jest sumą wszechstronnej edukacji koncentrującej się wokół celów i zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jej pełna realizacja jest ściśle powiązane z edukacją ekologiczną, która powinna stanowić istotne element w kształtowaniu osobowości dziecka.
     Rolą placówki przedszkolnej jest bowiem nie tylko edukować przyszłe pokolenia, ale również wychowywać           w duchu poszanowania środowiska, w którym żyje i rozwija się.
     Prezentowana innowacja stanowi istotę ekologiczno - artystycznego profilu naszego przedszkola. Jej cele są wynikiem dotychczasowych osiągnięć placówki w tym zakresie oraz bogatych doświadczeń, które ugruntowały pozycję placówki w środowisku lokalnym.
      Wszelkie działania podejmowane na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju są akceptowane przez społeczność przedszkolną i rodziców, którzy są aktywnymi partnerami przedszkola na rzecz szerokiej edukacji ekologicznej i artystycznej naszych wychowanków.
     Jednym z istotnych czynników powstania innowacji jest aktywna współpraca przedszkola z miejskimi i ogólnopolskimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ekologii. Liczne akcje i przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym, szeroka edukacja dzieci i społeczeństwa wpływa na systematyczną zmianę postaw oraz zachować zarówno dzieci, rodziców, jak i mieszkańców naszego miasta.
     

Program wychowania przedszkolnego ,,Plac zabaw"

Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie        i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania i odkrywania świata.


Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole"


W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Taki układ pozwala nauczycielowi na dostosowanie doboru treści i wymagań adekwatnie do poziomu rozwoju dzieci w danej grupie wiekowej, indywidualnego tempa rozwoju, preferencji i stylów uczenia się, indywidualnych zainteresowań oraz doświadczeń środowiskowych i kulturowych. Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci. Akademia ma charakter ogólnopolski.

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą, dlatego również w tym roku do przesyłanych przedszkolom bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych dodawane są liczne gry, zabawy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! Nauczyciele w przedszkolach realizują zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych w których bohaterowie programu "Pastusie" i "Barney" uczą dzieci jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym "robaczkiem-próchniaczkiem". Akademia Aquafresh zyskuje uznanie poważanych instytucji takich jak: Polskie Towarzystwo Lekarskie czy Instytut Matki i Dziecka, które objęły nasze działania Patronatem Honorowym.

Ratowniczek pomaga Ci pomagać - to program przygotowany przez Polski Czerwony Krzyż , który przybliża dzieciom podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom. Dostarczając zabawy, Ratowniczek pokazuje dzieciom, w jaki sposób można uniknąć wypadków, a także jak należy zachować się w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek.

Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski - program skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Program ma służyć przede wszystkim kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu u dzieci i młodzieży, a poprzez nie ma wpływać również na ich rodziców i mieszkańców miasta. Głównym celem programu jest: podnoszenie świadomości ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów.

Program Szkoły dla Ekorozwoju - - Program realizowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska. Od 2007 roku należy do międzynarodowego Programu Eco-Schools prowadzonego przez Fundację Edukacji Ekologicznej. Celem jest angażowanie wszystkich uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i organizacjami wszystkich 3 sektorów. Przedszkole uzyskało najwyższy międzynarodowy certyfikat przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska - Zielona Flaga.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu nasze przedszkole przystąpiło do akcji "Ćwiczyć każdy może" podejmując i realizując szereg działań mających na celu popularyzację sportu, zajęć ruchowych oraz różnych form aktywnego wypoczynku. W wyniku podjętych i zrealizowanych działań Przedszkole zostało uhonorowane tytułem "Przedszkole w ruchu".Optymalizacja dla Mozilla Firefox 2.0 - 1024 x 768                 Projekt: _DM_